Bestuursleden

Henk Lucassen Voorzitter
06 5353 7045
Yvonne Kersten Secretaris
06 3856 9974
Bart Driessen Penningmeester
06 1260 9809
Overige bestuursleden
Hugo Steeghs
Marlou Minten Marketing
Tim Alards
Robert Peeters