Bestuursleden

Henk Lucassen Voorzitter
06 5353 7045
Yvonne Kersten Secretaris
06 3856 9974
Bart Driessen Penningmeester
06 1260 9809
Overige bestuursleden
Marcel Sijbers
Hugo Steeghs
Marcel Janssen
Anneleen Engelen
Dennis Oirbans